Informacje

Katalog biblioteki

Katalog biblioteki to w najprostszym ujęciu uporządkowany spis, pozwalający na sprawne odszukanie interesującej nas literatury. Najczęstsze typy takich rejestrów to spisy alfabetyczne. Zawiera w sobie cechy indywidualna oraz bibliograficzne. Wskazuje informacje o dokładnym miejscu przechowania. 

Geneza katalogu 

Ciekawostką jest, że katalogi powstały w starożytności. Starożytni Grecy oraz Egipcjanie tworzyli katalogi, które towarzyszyły tamtejszym bibliotekom. Jako pierwszy odnotowany uważany jest Katalog Biblioteki Aleksandryjskiej. Miał on około 50 000 zwojów rękopisów. Na przestrzeni dziejów zmieniały one swoją formę, były też popularne z bardzo różną intensywnością. W miarę rosnącej popularności książek oraz z upływem czasu stawały się coraz bardziej udoskonalone i usystematyzowane. 

Katalogi bibliotek i bibliografie dziedzinowe  Uni-Terra

Uczelnia Uni Terra posiada różne katalogi literatury z wielu dziedzin pomocnych podczas edukacji. Można pośród nich wymienić:

 • katalog wojewódzkiej biblioteki publicznej i centrum animacji kultury,
 • katalog bibliotek Poznania (KaRo),
 • katalog publicznej biblioteki pedagogicznej w Poznaniu,
 • katalog biblioteki uniwersyteckiej UAM,
 • katalog biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego,
 • NUKAT, katalog centralny polskich bibliotek naukowych.

Prócz katalogów, uczelnia ma dostęp również do bibliografii dziedzinowych i bieżących. Zadaniem bibliografii jest ułatwienie danej osobie poszukiwania materiałów dostępnej w obszarze danej dziedziny. Wszystko skupia się w obszarze jednej bibliografii. Dostępne bibliografie dziedzinowe i bieżące to:

 • Problemy niepełnosprawnych (książki, prace zbiorowe, publikowane materiały konferencyjne obejmujące różne aspekty niepełnosprawności)
 • Pedagog (bibliografia dziedzinowa)
 • Polska Bibliografia Naukowa (informacje o szkolnictwie wyższym)
 • AGRO (nauki przyrodnicze i rolnicze)
 • Publikacje SGGW, Wydziału Nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji 
 • BazTech (polskie czasopisma techniczne dotyczące żywienia i diety)
 • Polska Bibliografia Lekarska 
 • Bibliografia Narodowa
 • ACADEMICA

Biblioteka UAM katalog