Grafika

Projektowanie graficzne – proces kreatywny

Czym właściwie jest projektowanie graficzne? 

To profesjonalna dyscyplina sztuk wizualnych, która jest również formą komunikacji – ma ona na celu przekazanie odbiorcy konkretnej informacji, komunikatu za pośrednictwem grafiki. Najważniejszym jej elementem jest pomysł i koncepcja na powstanie danego dzieła. Projektowanie graficzne ma swoje zastosowanie w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Najważniejsze z nich, jakie możemy wymienić to strategie marketingowe, wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, kampanie polityczne, wydarzenia charytatywne, a także cele prywatne (zaproszenia ślubne, tworzenie logo nowej marki). Choć są to bardzo różne dziedziny, mają wspólny mianownik w postaci projektowania graficznego, które ma tu swoje zastosowanie.

Jak powinno przebiegać projektowanie graficzne?

Projektowanie graficzne, aby mogło należycie przysłużyć się efektowi finalnemu, powinno zostać starannie zaplanowane i przemyślane. W pierwszej kolejności należy dokonać wywiadu z potencjalnym klientem, dla którego powstanie projekt. Dokładnie dowiedzieć się czego dotyczyć ma to, co zostanie zaprojektowane, poznać indywidualne preferencje odbiorcy i ustalić wspólną ścieżkę do powstania projektu. W dalszym etapie przedstawiane są wstępne, ogólne propozycje projektów, tak by móc bardziej nakierować na ścieżkę powstawania grafiki i jej wstępna wycena, aby przebieg całej usługi był przejrzysty dla każdej ze stron. Zleceniodawca powinien oczywiście dostarczyć (w zależności od potrzeb) wszelkich wskazówek dotyczących logo, kolorystyki, które mogą mieć kluczowy wpływ na formę końcową. W następnej kolejności zespół grafików przedstawia brief projektowy, na którego bazie zostaną omówione ewentualne poprawki lub zmiany, które zostaną wprowadzone do projektu. Ten etap pośredniczący ma na celu wykluczenie nieporozumień pomiędzy grafikiem a klientem i usunięcie mankamentów jeszcze w fazie powstawania. Następnie po usunięciu wszelkich niedogodności klient otrzymuje gotowy projekt do zatwierdzenia.