Grafika,  Malarstwo,  Rzeźba

44. Salon Zimowy – Ogólnopolskie Biennale Sztuki

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu zaprasza na 44 edycję Ogólnopolskiego Biennale Sztuki – Salon Zimowy. Wystawę można obejrzeć do 13 stycznia 2017 roku.

Salon Zimowy to kontynuacja tradycyjnej formuły konkursu dla wszystkich zainteresowanych artystów, którzy zdecydują się nadesłać swoje pracy. Dla oglądających to jedna z lepszych możliwości bezpośredniego zapoznania się ze sztuką współczesną. Konkurs to zaproszenie dla różnych artystów parających się sztukami plastycznymi – dzięki tak szerokiej formule publiczność może zapoznać się z wieloma trendami we współczesnym polskim malarstwie, w rzeźbie, rysunku i grafice.

Prace ocenia jury powołane przez organizatora konkursu – w jego skład wchodzą zarówno artyści plastycy, jak i krytycy sztuki i przedstawiciele organizatora.
Dzięki kolejnym edycjom konkursu kontynuowane jest dzieło zapoczątkowane zaraz po II wojnie światowej – w 1945 roku odbyła się ogólnopolska wystawa plastyki zorganizowana przez Towarzystwo Sztuk Pięknych Miasta Radomia.

Salon Zimowy to nie tylko doskonała okazja dla artystów – do skonfrontowania swoich dzieł i zamierzeń twórczych, to również możliwość szerszego kontaktu na linii: środowiska artystyczne, wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych, krytycy i miłośnicy sztuki.
Ogólnopolskie Biennale Sztuki w Radomiu ma – jak już wyżej wspomniano – bogatą historię. Przez kilkadziesiąt lat w Salonie zimowym uczestniczyli najwybitniejsi polscy twórcy. Byli pośród nich między innymi: Tadeusz Kantor, Jan Lebenstein, Teresa Pągowska, Magdalena Abakanowicz, Tymon Niesiołowski, Alfons Karny, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Czesław Rzepiński, czy Adam Myjak.

Łącznie – to aż ponad trzy tysiące nazwisk.

Od 1945 roku odbyło się kilkadziesiąt edycji radomskiego Salonu Zimowego – od roku 1988 do 2009 nastąpiła przerwa. Ogólnopolskie Biennale Sztuki znów znalazło swoje stałe miejsce w kalendarzu radomskich wydarzeń artystycznych. Najnowsza edycja cieszy się dużą popularnością i wszystko wskazuje na to, że chlubna tradycja będzie kontynuowana w najbliższych latach.