• Informacje

    Katalog biblioteki

    Katalog biblioteki to w najprostszym ujęciu uporządkowany spis, pozwalający na sprawne odszukanie interesującej nas literatury. Najczęstsze typy takich rejestrów to spisy alfabetyczne. Zawiera w sobie cechy indywidualna oraz bibliograficzne. Wskazuje informacje o dokładnym miejscu przechowania.  Geneza katalogu  Ciekawostką jest, że katalogi powstały w starożytności. Starożytni Grecy oraz Egipcjanie tworzyli katalogi, które towarzyszyły tamtejszym bibliotekom. Jako pierwszy odnotowany uważany jest Katalog Biblioteki Aleksandryjskiej. Miał on około 50 000 zwojów rękopisów. Na przestrzeni dziejów zmieniały one swoją formę, były też popularne z bardzo różną intensywnością. W miarę rosnącej popularności książek oraz z upływem czasu stawały się coraz bardziej udoskonalone i usystematyzowane.  Katalogi bibliotek i bibliografie dziedzinowe  Uni-Terra Uczelnia Uni Terra posiada różne katalogi…