• Inne

    Rysunek jako sztuka plastyczna

    Wśród dziedzin sztuki wyróżniamy sztuki plastyczne, do których należą między innymi: malarstwo, rysunek, architektura, rzeźba, ceramika czy kaligrafia. Rysunek był znany już w starożytnej Grecji, podobnie jak malarstwo i kaligrafia, które były określane jednym słowem pochodzącym od nazwy przyrządu rysunkowego – graphein. Obecnie definiujemy rysunek jako linię wykonaną na płaszczyźnie. Takie prace powstają dzięki nanoszeniu śladów narzędzia, np. ołówka, węgla, tuszu i kredek, a także cienkopisu lub flamastra, na różnych rodzajach papieru. Czy każdy może nauczyć się rysować? Już w szkołach na lekcjach plastyki możemy spotkać się z osobami, które wydają się bardziej utalentowane w tej dziedzinie, a także z tymi, które mają problem z narysowaniem prostego obiektu. Czy jednak…